En utredning av Cushings syndrom

Cushings är en sjukdom som har en allvarlig inverkan på hundens hälsa, vitalitet och utseende. Sjukdomen kallas även för hyperadrenokorticism eller Cushings sjukdom och är en av de vanligaste hormonella sjukdomarna hos hund. Den drabbar främst medelålders och äldre hundar.

Rehabilitering genom behandling

Oavsett orsaken till Cushings sjukdom är resultatet alltid detsamma - mer kortisol produceras än vad kroppen faktiskt behöver. Detta resulterar i en långsam utveckling av en kombination av kliniska tecken som är förknippade med tillståndet.

Hundar med Cushings producerar för stora mängder kortisol – ett viktigt hormon som hjälper till att reglera ämnesomsättningen. Detta kan skada andra organ och försämra kroppens självreglerande förmåga.

En utredning av kortisol

Kortisol produceras av två små körtlar, en vid varje njure. Körtlarna kallas för binjurar. Produktionen och frisättningen av kortisol från binjurarna styrs av hormonet ACTH. ACTH i sin tur produceras i hypofysen – en ärtstor körtel som sitter i skallbasen.

Kortisolkoncentrationen i blodet hos en frisk hund varierar i takt med kroppens behov. Under stress och sjukdom ökar till exempel produktionen av kortisol i binjurarna. När stressen försvunnit återgår kortisolkoncentrationen i blodet till det normala.

Cushings kan orsakas av en tumör i hypofysen

Som nämnts ovan sitter hypofysen i skallbasen, nedanför hjärnan, och den ansvarar för produktionen av ACTH som i sin tur får binjurarna att producera kortisol.

De flesta (80-85 %) av hundarna som har Cushings har en liten tumör i hypofysen. Tumörerna är oftast godartade, vilket innebär att de inte invaderar närliggande vävnader eller sprids till andra delar av kroppen, samt att de är mindre än 1 cm i storlek.

Cellerna i tumören producerar stora mängder ACTH, och detta leder till en överproduktion av kortisol.

Cushings kan orsakas av en tumör i binjuren

Hos de återstående 15-20 % av hundarna orsakas Cushings av en tumör i ena binjuren (eller båda, i mycket sällsynta fall). Om Cushings orsakas av en binjuretumör är risken större att tumören är elakartad. Veterinären kan erbjuda dig tester för att ta reda på vilken typ av tumör din hund har.

Rehabilitering genom behandling

Oavsett orsaken till Cushings är resultatet alltid detsamma – det produceras mer kortisol än vad kroppen faktiskt behöver. Detta leder till en långsam utveckling av olika symtom som hör samman med sjukdomen.

Det finns behandling som motverkar den höga kortisolproduktionen, och för de flesta hundar är prognosen mycket god. Trots att de ofta är äldre när diagnosen ställs är det många hundar med Cushings som, med lyckad behandling, lever långa och lyckliga liv.

Det är svårt att veta om Cushings orsakar smärta hos hund. När man frågar människor, för att ha något att jämföra med, är smärta inte ett vanligt kliniskt tecken. Humörsvängningar, som depression eller ångest, är emellertid ett känt symtom vid Cushings hos människor.

Eftersom våra husdjur inte kan berätta hur de mår är det viktigt att man faktiskt söker hjälp om man misstänker Cushings, så att de negativa följderna av sjukdomen blir så små som möjligt.

Hos de flesta hundar är det inte tumören i sig som orsakar förändringen i beteendet eller utseendet – det är i stället den stora mängden kortisol som påverkar mest.

I mycket sällsynta fall kan hypofystumörer växa och bli större än 1 cm. Även om det är osannolikt att de invaderar närliggande vävnader, kan de trycka mot hjärnan. Hunden kan då få symtom som att den vankar omkring och går runt i cirklar. I extrema fall kan den även få krampanfall och bli blind. Det är dock viktigt att komma ihåg att sådana fall är mycket sällsynta, och vi rekommenderar att du pratar med din veterinär om din hund börjar få något av dessa symtom.

Om hunden har en binjuretumör är risken större att den är elakartad, jämfört med om den har en hypofystumör.

Misstänker du att symtomen beror på Cushings?

Kriminalpolis Ivana Lead har fått in bevismaterial som tyder på Cushings. Se henne förhöra Leaky Larry, Greedy Gus och de andra misstänkta gällande deras symtom.

Symtomutredning