Cushings är inte världens ände

Även om din hund har fått diagnosen Cushings så kan den återfå hälsan och leva ett gott liv. Det djur du trodde var förlorat till Cushings kommer att komma tillbaka igen. Tack vare effektiv behandling kan hundens livskvalitet förbättras och risken för att den ska drabbas av andra sjukdomar minskar. Att behandla din hunds Cushings kommer att öka både hundens och därmed även din egen livskvalitet.

Rehabilitering genom behandling

Oavsett orsaken till Cushings sjukdom är resultatet alltid detsamma - mer kortisol produceras än vad kroppen faktiskt behöver. Detta resulterar i en långsam utveckling av en kombination av kliniska tecken som är förknippade med tillståndet.

jhdcfkcfkdchgjhwqfd

jhdcfkcfkdchgjhwqfdjhdcfkcfkdchgjhwqfd jhdcfkcfkdchgjhwqfdjhdcfkcfkdchgjhwqfdjhdcfkcfkdchgjhwqfd

jhdcfkcfkdchgjhwqfdjhdcfkcfkdchgjhwqfdjhdcfkcfkdchgjhwqfdjhdcfkcfkdchgjhwqfd

Vad händer om man inte hittar hundens Cushings?

Den viktigaste följden av Cushings är att hunden får en försämrad livskvalitet. Eftersom Cushings kan förvärras med tiden kommer de symtom som din hund har, till exempel trötthet, ökad törst och att den kissar inomhus, sannolikt att bli värre om den inte behandlas. Det finns dessutom ett antal potentiellt livshotande tillstånd som kan uppstå till följd av Cushings.

Dessa är:

  • diabetes mellitus
  • högt blodtryck
  • pankreatit (inflammation i bukspottkörteln)
  • infektioner i njurar och urinvägar
  • lungemboli (blodproppar i lungorna).

Behandling av Cushings syndrom

Cushings kan behandlas framgångsrikt med läkemedel, och hunden kan få hälsan tillbaka. Läkemedlet minskar binjurnarnas produktion av hormonet kortisol.

  • diabetes mellitus
  • högt blodtryck
  • pankreatit (inflammation i bukspottkörteln)
  • infektioner i njurar och urinvägar
  • lungemboli (blodproppar i lungorna).

Andra behandlingsalternativ

Det finns kirurgiska alternativ för behandling av Cushings. Detta innebär antingen en bukoperation, där man tar bort den sjuka binjuren, eller en mindre vanlig operation där man går in via gommen till skallbasen, för att ta bort själva hypofysen. Alla metoder har sina för- och nackdelar, och vissa alternativ är inte lämpliga för alla eller tillgängliga överallt. Din veterinär tar fram en behandlingsplan som är speciellt anpassad till just din hund. Vi rekommenderar därför att du diskuterar med din veterinär om vilken behandling som passar er bäst.

I videon nedan förklarar professor Stijn Niessen vilka komplikationer som kan förekomma under behandlingen.

Behöver hunden ett speciellt foder under behandlingen?

För en lyckad behandling vid Cushings krävs antingen läkemedel eller en operation. Man måste inte ge något speciellt foder.

Det kan dock hända att veterinären ändå föreslår ett visst näringsmässigt stöd, t.ex. ett särskilt foder som är anpassat just för hundar med hormonrubbningar.

Klicka här för mer information om Dechras foder vid hormonella problem

 

Observera hur hundens hälsa förbättras

Alla hundar med Cushings syndrom är olika, även när det gäller vilken dos de behöver vid medicinsk behandling. Det är därför viktigt att hålla ett vakande öga på din hund. Läs mer om hur du och veterinären utvärderar hundens symtom och hur den svarar på behandlingen.

Följ upp förbättringen