Utred symtomen vid Cushings syndrom

Ingen vill väl att Cushings ska misstänkas hos deras fyrbenta vän. Men om din hund har liknande symtom som våra huvudmisstänkta måste du utreda saken vidare.

Rehabilitation through treatment

Irrespective of the cause of Cushing's, the result is always the same - more cortisol is produced than is actually needed by the body. This results in the slow development of a combination of clinical signs that are associated with the condition.

Du kanske har märkt en skillnad i din hunds utseende eller beteende den senaste tiden. Den glada och friska hund du kände verkar ha tacklat av. Kanske tror du att det beror på åldern, men det skulle också kunna vara Cushings.

I detta avsnitt beskrivs de vanligaste kliniska tecknen vid Cushings och varför hunden får dem.

Åtta fängslande tecken

Tycker du att din hund behöver gå ut oftare? Måste du fylla på vattenskålen flera gånger om dagen? Väcker hunden dig under natten för att kissa eller händer det olyckor inomhus, trots att den är rumsren?

Om du svarar ja på frågorna är du inte ensam. De flesta som har en hund med Cushings upplever detta. De vanligaste kliniska tecknen vid Cushings är faktiskt att hunden dricker mer än tidigare och oftare behöver gå ut och kissa.

Den exakta mekanismen bakom detta är inte helt klarlagd, men man tror att kortisolökningen påverkar upptaget av vatten i njurarna. Det gör att mer urin produceras och att hunden måste gå ut och kissa oftare.

När hunden kissar mer förlorar den vätska. Den måste då dricka mer, för att kompensera för det, och ska därför alltid ha tillgång till rent vatten.

Om du upptäcker att din en gång så kräsne hund numera äter upp all sin mat och vill ha mer, eller att beteendet ändrats så att den är mer aggressiv och har börjat försvara sin mat, bör du tala med din veterinär.

Kortisol har en direkt inverkan på ämnesomsättningen och därmed på hundens hungerkänslor. Med stigande kortisolvärde ökar också aptiten, något som kan leda till de förändringar som beskrivs ovan.

Det finns tre anledningar till att en hund med Cushings lättare kan få urinvägsinfektion:

  1. Stora mängder kortisol i blodet försämrar hundens immunförsvar och gör den mer infektionskänslig.

  2. Urinen som produceras av en hund med Cushings är ofta mycket utspädd och därför mindre giftig för bakterier. De kan då föröka sig lättare – vilket leder till en infektion.

  3. Eftersom de flesta hundarna är rumsrena undviker de att kissa inomhus när de kan, och därför håller de kvar stora mängder urin i blåsan. Detta kan leda till svagare blåsmuskulatur och även göra att hunden lättare får en infektion.

En engångsinfektion hos en ung hund beror sannolikt inte på Cushings, men om du ofta måste söka veterinär på grund av detta bör du definitivt misstänka Cushings.

Ökad aptit kan göra att din hund går upp i vikt, men rent fysiskt kan den se ut som om den gått upp ännu mer än vad vågen visar. Det beror på att hunden blivit rundare om magen.

Putmagen som ses hos hundar med Cushings orsakas av flera faktorer:

  1. Muskelsvaghet, vilket innebär att magmusklerna töjs ut av vikten från hundens inre organ

  2. Levern blir förstorad och tyngre, vilket också ökar magens storlek.

  3. Fett omfördelas till magen och belastar magmusklerna ytterligare.

  4. Som nämnts under avsnittet om urinvägsinfektioner har hundar med Cushings ofta en stor mängd urin i blåsan, vilket också ökar bukens vikt och gör att putmagen ser ännu större ut.

Kortisol är ett katabolt hormon som bryter ner muskelvävnaden. En ökad kortisolhalt kan därför leda till en ökad muskelnedbrytning.

Det kan innebära att det blir svårare för din hund att stå upp, hoppa upp i soffan eller gå upp- och nerför trappor.

Muskelsvagheten påverkar hela kroppen, även andningsmuskulaturen. Svaga andningsmuskler kan leda till en ökad flåsighet (hässjande). Man tror också att kortisol kan ha en direkt inverkan på den del av hjärnan som kontrollerar andningen.

Om Cushings orsakas av en hypofystumör tror man att slöheten kan bero den ökade mängden av hormonet ACTH. Kortisol kan också påverka hjärnans signalsystem, så att hunden sover mer och är mindre villig att röra på sig.

Vid Cushings är det vanligt att hunden tappar päls, och du kanske ser att detta sker på båda sidorna av kroppen, på magen och/eller längsmed svansen.

Vissa hundar tappar så mycket päls att de bara har kvar lite på huvudet och tassarna. Hos andra hundar kanske det inte märks så mycket, och då ser man kanske bara en mattare päls, att pälsen inte växer tillbaka efter klippning, eller att det bildas pormaskar i armhålorna eller ljumskarna.

Pälsen hos en frisk hund växer och faller av i en konstant cykel. Hos hundar med Cushings saktar den här cykeln ner eller stannar av helt, så att ingen ny päls växer ut.

För mycket kortisol kan också göra huden tunnare, och när detta kombineras med ett svagare immunförsvar (som nämns i avsnittet om urinvägsinfektion) kan även återkommande hudinfektioner bli ett problem.

Misstänker du Cushings? Fortsätt att utreda.

Alla hundar reagerar inte på Cushings på samma sätt, och din hund behöver inte nödvändigtvis ha samtliga symtom. Närhelst du misstänker Cushings bör du skriva upp de förändringar du noterar gällande hundens vanor och beteenden, så att du kan diskutera dessa med veterinären.

Fortsätt utredningen

Det är svårt att säga vilken inverkan Cushings kan ha på varje enskild hunds beteende. Visst kan beteendet när det gäller att äta och dricka förändras, t.ex. med ökad mataggression. Hunden kan också visa ett blidkande beteende om den gjort ifrån sig inomhus. Likaså är slöhet och ovilja att anstränga sig kända kliniska tecken på Cushings.

Beteendemässiga/psykiska förändringar såsom humörsvängningar och depression är kända kliniska tecken vid Cushings hos människa. Det är lika känt att människor som behandlas med syntetiska kortikosteroider (som fungerar på samma sätt som kortisol) kan få beteendeförändringar. Biverkningar som då har rapporterats är lindriga effekter som rastlöshet, irritabilitet, sömnproblem och depression, samt allvarligare psykiatriska störningar som psykos och hallucinationer. Effekterna hos människa verkar vara dosberoende och försvinner i allmänhet när behandlingen har avslutats.

Ja, det finns många andra sjukdomar som kan leda till att man t.ex. dricker mer och blir slöare. Men ju fler av de kliniska tecknen din hund uppvisar, desto större är risken att den har Cushings syndrom.

Exempel på andra tillstånd som kan se ut som Cushings är hormonrubbningar, såsom underaktiv sköldkörtel eller diabetes, infektioner som livmoderinflammation samt rubbad organfunktion, såsom njur- eller leversjukdom.

Veterinären kommer att göra undersökningar för att ta reda på vad som orsakar symtomen hos just din hund. Med tanke på att vissa av ovanstående tillstånd kan vara livshotande rekommenderar vi alltid att du bokar tid hos veterinären om du är orolig för ditt djur.

 

 

Sök efter bevis på Cushings

När veterinären misstänker Cushings syndrom kommer han eller hon att ta blod- och urinprover för att bekräfta diagnosen. Ta reda på vilka tester din veterinär gör när ni letar efter bevis på Cushings.

Diagnostisera Cushings