Studera symtomen vid Cushings närmare

Ingen vill väl att Cushings ska misstänkas hos deras fyrbenta vän. Men om din hund har liknande symptom som våra huvudmisstänkta måste du se till att undersöka detta närmare. 

Rehabilitation through treatment

Irrespective of the cause of Cushing's, the result is always the same - more cortisol is produced than is actually needed by the body. This results in the slow development of a combination of clinical signs that are associated with the condition.

Har du fler frågor? Här är några av de vanligaste frågorna om Cushings hos hund

Tecken och symtom

De mest uppenbara tecknen på Cushings syndrom liknar till stor del det normala åldrandet. Det gör det svårt både att diagnostisera och sedan att övervaka sjukdomen.

De tydligaste tecknen på Cushings syndrom är:

  • Att hunden kissar ofta, eventuellt även inkontinens
  •  Att den dricker mer (ökad törst)
  • Ökad aptit
  • Kraftigt flåsande, även i vila
  • Muskelförtvining och muskelsvaghet
  • Slöhet
  • Urinvägsinfektioner (blåskatarr)
  • Putmage
  • Fläckar utan päls, återkommande hudinfektioner

Om veterinären misstänker Cushings syndrom tar man blodprover för att bekräfta diagnosen.

Kortisolkoncentrationen i blodet varierar kraftigt under dagen, både hos friska hundar och hundar med Cushings. Därför räcker det inte att bara mäta kortisolvärdet en gång. De två tester som oftast används för att fastställa diagnosen Cushings är ACTH-stimuleringstest och lågdos-dexametasonhämningstest. Man kan behöva göra båda testerna.

Behandling

De flesta hundarna behöver ta sin medicin varje dag under resten av sitt liv. Cushings syndrom kan inte botas, men det kan hållas under kontroll med hjälp av medicinsk behandling.

De kliniska tecknen på Cushings, såsom slöhet, samt ökat drickande, ätande och kissande förbättras snabbt, ofta inom de första två veckorna. När det gäller hudförändringar, pälsavfall och putmage kan det ta 3 till 6 månader innan de förbättras.

Följ din hunds framsteg med hjälp av din personliga behandlingsloggbok.

Ladda ner din loggbok

Ja! Det är viktigt att din hund kommer på återbesök till veterinären för undersökning och provtagning 10 dagar, 4 veckor och 12 veckor efter det att ni påbörjande behandlingen, och därefter var tredje månad.

Om din hund blir sjuk någon gång under behandlingen ska du avbryta den och kontakta veterinären så fort som möjligt.

Läkemedlet tolereras väl av de flesta hundarna. Men om din hund visar tecken på att inte må bra under behandlingen, såsom slöhet, kräkningar, diarré och aptitlöshet, ska du omedelbart avbryta behandlingen och kontakta veterinären så snart som möjligt.

Om du blir orolig för din hunds hälsa
ska du omedelbart kontakta din veterinär.