Bevis på Cushings syndrom

När veterinären misstänker Cushings syndrom kommer han eller hon att ta blod- och urinprover för att bekräfta diagnosen. Ofta börjar man med en övergripande hälsokontroll – detta är mer allmänna tester där din veterinär söker efter ledtrådar som tyder på att det kan vara Cushings din hund lider av.

Rehabilitering genom behandling

Oavsett orsaken till Cushings sjukdom är resultatet alltid detsamma - mer kortisol produceras än vad kroppen faktiskt behöver. Detta resulterar i en långsam utveckling av en kombination av kliniska tecken som är förknippade med tillståndet.

Sök efter ledtrådar för Cushings

Om de tecken din hund uppvisar gör att veterinären misstänker Cushings, och om de övergripande testerna ökar den misstanken, kommer andra tester som är specifika för just Cushings att utföras för att bekräfta eller avfärda diagnosen.

Eftersom kortisolkoncentrationen i blodet varierar kraftigt under dagen, både hos friska hundar och hos hundar med Cushings, så kan diagnosen inte bekräftas bara genom en mätning av kortisolvärdet.

De två tester som oftast används för att fastställa diagnosen är lågdos-dexametasonhämningstest och ACTH-stimuleringstest. I de flesta fallen får hunden stanna kvar på veteinärkliniken över dagen medan testerna genomförs.

Under detta test får hunden en injektion med läkemedlet dexametason. Hos hundar som inte har Cushings leder injektionen till att kortisolproduktionen hämmas fullständigt.

Veterinären fastställer detta genom att först mäta den normala kortisolnivån i hundens blod, och sedan injicera dexametason. Därefter tas ytterligare två blodprover, tre till fyra timmar respektive åtta timmar efter dexametasoninjektionen.

Hos hundar som inte har Cushings är kortisolnivåerna efter dexametasoninjektionen låga jämfört med de normala nivåerna, eftersom dexametasonet ser till att inget mer kortisol bildas i binjurarna.

Hos hundar med Cushings förblir däremot kortisolnivåerna höga  även efter dexametasoninjektionen. Det beror på att dexametasonet inte kan hämma den ökade mängden kortisol som produceras hos de hundar som har sjukdomen.

Det här testet visar om din hund producerar för mycket kortisol, genom att testa hur binjurarna svarar på stimulering av hormonet ACTH.

Veterinären utför testet genom att först mäta den normala kortisolnivån i hundens blod. Därefter injiceras en syntetisk version av ACTH och sedan tas ytterligare ett blodprov efter en timme.

Eftersom ACTH stimulerar produktionen av kortisol på naturlig väg kommer kortisolnivåerna efter injektionen att vara högre än de normala nivåerna, även hos hundar som inte har Cushings. Deras svar är dock oftast svagt – de flesta friska hundarna har ett kortisolvärde på 300-400 nmol/l en timme efter injektionen.

Hos de flesta hundarna med Cushings är kortisolproduktionen efter en injektion med syntetiskt ACTH istället kraftigt förhöjd, och hos de flesta ses ett kortisolvärde på över 550-600 nmol/l en timme efter injektionen.

Det är dock viktigt att komma ihåg att inget av de här testerna är perfekt, och veterinären kan behöva göra båda testerna för att komma fram till en diagnos. Det kan också hända att vissa tester måste upprepas flera gånger. Prata med din veterinär om du vill veta mer om hur diagnosproceduren kommer att se ut för just din hund.

Har man konstaterat Cushings då?

När de första testerna har bekräftat att det handlar om Cushings kan det hända att veterinären diskuterar ytterligare tester med dig. Beroende på just din hunds omständigheter kan ni även vilja veta om den har en sjukdom i hypofysen eller i binjurebarken.

För att ta reda på var problemet sitter kan ni behöva ta fler blodprover eller göra fler bildundersökningar, t.ex. ultraljud, magnetröntgen eller datortomografi.

Man tar inte alltid reda på orsaken till hundens Cushings, av individuella skäl, men dessa tester bör ändå övervägas. De kan nämligen möjliggöra andra behandlingsalternativ och/eller ge vägledning gällande prognosen för din hund.

Cushings är inte hela världen

Även om din hund har fått diagnosen Cushings så kan den återfå hälsan och leva ett gott liv. Tack vare effektiv behandling kan man öka hundens livskvalitet och minska risken för att den ska drabbas av andra sjukdomar.

Ta reda på mer om behandlingen