Följ upp hur hundens symtom förbättras

Det är svårt att bedöma hur hunden upplever Cushings och hur den reagerar på behandlingen. Här förklarar vi varför det är viktigt att följa upp behandlingen och vad du kan göra för att underlätta.

Rehabilitering genom behandling

Oavsett orsaken till Cushings är resultatet alltid detsamma - mer kortisol produceras än vad kroppen faktiskt behöver. Detta resulterar i den långsamma utvecklingen av en kombination av kliniska tecken som är associerade med tillståndet.

Följ upp Cushings hos din hund

Veterinären skräddarsyr doseringen så att den passar just dig och din hunds behov. Hunden bör stå under noggrann kontroll, särskilt i början av behandlingen, tills man kommit fram till dos.

Vid varje återbesök kontrollerar veterinären att din hund får rätt dos, för att hålla symtomen i schack, samt att det inte finns några tecken på att dosen är för hög.

När veterinären är nöjd med hundens förbättrade tillstånd är det fortfarande nödvändigt att ni kommer på kontroll var tredje månad, så att dosjusteringar kan göras om det skulle behövas.

Undersök din hunds svar på behandlingen

Det är mycket viktigt att din veterinär tydligt förstår hur din hund svarar på behandlingen med Vetoryl och att din hund förbättras som förväntat. Din veterinär måste också se till att din hund inte visar några tecken på att må dåligt när den behandlas.

Du kan hjälpa din veterinär att övervaka din hund genom att registrera dess symtom. Om din hund utvecklar några sjukdomstecken medan den behandlas med Vetoryl, t.ex. letargi, kräkningar, diarré och aptitlöshet, ska du omedelbart avbryta behandlingen och kontakta din veterinär så snart som möjligt.

Observera hur hunden svarar på behandlingen

Det är mycket viktigt att veterinären förstår hur din hund reagerar på behandlingen och att ni ser att hundens tillstånd förbättras som förväntat. Veterinären måste också kontrollera att din hund inte visar några tecken på att den mår dåligt under behandlingen.

Du kan hjälpa veterinären med dessa kontroller genom att föra dagbok över hundens symtom. Om din hund visar tecken på att den mår dåligt under behandlingen, t.ex. slöhet, kräkningar, diarré eller aptitlöshet, ska du omedelbart avbryta behandlingen och kontakta veterinären snarast möjligt.

Du kan ladda ned bladet för klinisk bedömning av Cushings syndrom (Cushings Clinical Score), som hjälper dig att följa förbättringen av din hunds hälsotillstånd.

Hitta rätt dos

För att hjälpa veterinärerna att bestämma rätt läkemedelsdos har Royal Veterinary College i London tagit fram några praktiska verktyg som hjälper dig att fokusera på det som är viktigast för din Cushinghund. Kontinuerlig och konsekvent uppföljning är nyckeln till att fastställa rätt dos för din hund och för att återställa dess hälsa.

Eftersom det är avgörande att ha kontroll på de kliniska tecknen vid Cushings har man utvecklat Cushings Clinical Score, ett hjälpmedel för att enkelt notera och följa upp de viktigaste symtomen. Vi rekommenderar att du fyller i poängen före varje veterinärbesök och visar dem för veterinären.

Du bör se en viss förbättring hos din hund inom några veckor efter behandlingsstarten. Det kan dock ta ett par månader innan alla Cushingsymtomen har förbättras.

Se tidslinjen för när förbättringarna sker nedan:

Före behandling

Efter tre månaders behandling

Foton © Carlos Melian

Efter nio månaders behandling


Befria din hund från Cushings

Behandling av din hunds Cushings syndrom förbättrar din hunds livskvalitet och därmed även din egen livskvalitet. Frågeformuläret QoL mäter livskvaliteten för dig och din hund och kan hjälpa till att identifiera områden med potentiell förbättring.

Frågeformuläret kan visa förbättringen av livskvaliteten över tid med Vetoryl, och det rekommenderas att fylla i frågeformuläret var tredje månad och att dela denna information med din veterinär.

Sök efter tecken på förbättrad livskvalitet:

När du behandlar din hund för Cushings syndrom ökar du hundens livskvalitet och därmed också din egen. CushQoL-pet är ett frågeformulär som mäter din och din hunds livskvalitet och som kan göra det lättare att hitta områden för möjliga förbättringar.

Frågeformuläret kan visa hur livskvaliteten ökar under behandlingen. Vi rekommenderar att du fyller i formuläret var tredje månad och diskuterar resultatet med din veterinär.

Klicka här för att ladda ner frågeformuläret gällande hundens livskvalitet.

Här förklarar professor Stijn Niessen varför du bör fylla i ett frågeformulär gällande livskvaliteten.

Följ upp blodproverna

Även om hundens symtom är mycket viktiga vid veterinärbesöken måste man ta blodprover för att kontrollera att den får rätt läkemedelsdos. Rutinblodprover ska tas vecka 4, vecka 12 och sedan var tredje månad efter behandlingsstarten.

Var noga med att fortsätta ge din hund den ordinerade läkemedelsdosen även efter det att hundens symtom har förbättrats. Läkemedlet kommer att dämpa symtomen som orsakas av överproduktionen av kortisol, men det botar inte din hund.

Uppföljningen är helt avgörande för din hunds hälsa, och med regelbundna återbesök hos veterinären ser du till att hunden får bästa möjliga vård.

Frågor om Cushings

Kriminalpolis Lead har sett allt när det gäller vanliga frågor om Cushings. Här får du svar på de vanligaste frågorna gällande symtom och behandling av Cushings, med mera.

Gå igenom de vanligaste frågorna